Öğrenim Özrü Ataması Yapılmayacak Mı? 2013 PDF Yazdır e-Posta
BU SAYFAYI FACEBOOK'TA PAYLASIN

 


 

 

 

MEB öğrenim özürünü yapmayacak MI? Milli Eğitim Bakanlığı, 2013 Şubat döneminde Öğretmenlerin özür durumu nedeniyle yer değiştirme taleplerini alırken, yayınladığı duyuruda öğrenim özrüne dayalı yer değiştirme taleplerini kapsam dışında bırakmıştı.  MEB’in, yaz döneminde özür durumu yer değiştirmelerine ilişkin yapacağı duyuruyla öğrenim özrü taleplerini kabul edip etmeyeceği merak ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 30.01.2013 günü yayımlanan “2013 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Özür Durumundan Yer Değiştirmelerine İlişkin Açıklamalar “ başlıklı genel düzenleyici işlemde,  öğrenim durumu özrüne yer verilmemesi nedeniyle,  düzenlemenin birinci paragrafında yer alan ve il içi özür durumunu kapsam dışında bırakan "iller arasında" ibaresinin, yürütülmesinin durdurulması istemiyle dava açılmıştı.


Davaya bakan Danıştay 2. Dairesi,  29 Mayıs 2013 tarih ve E.2013/1034 sayılı kararıyla, 2013 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Özür Durumundan Yer Değiştirmelerine İlişkin Açıklamanın, öğrenim özrüne dayalı yer değiştirme talebinde bulunmaya imkan vermeyen düzenlemesinde üst hukuk normlarına uyarlık görmeyerek,  Açıklamada yer alan ilgili ibarenin yürütülmesinin durdurulmasına Karar vermişti.


Danıştayın bu Kararına rağmen, başka bir işlem şeklinde gerçekleştirilecek olan yaz dönemi özür durumuna dayalı yer değiştirme duyurusunda, MEB'in öğrenim özrünü yeniden yer değiştirme kapsamı dışında tutabileceği düşüncesi, bu özür grubunda olan Öğretmenleri endişelendirmektedir.


Yürütülmesi kısmen durdurulmuş olan “2013 Yarıyıl Tatili Öğretmenlerin Özür Durumundan Yer Değiştirmelerine İlişkin Açıklamalar”a ilişkin Esas kararın, özür durumu yaz dönemi yer değişikliklerine ilişkin duyurunun tarafından yapılmasından önce Danıştay tarafından açıklanması, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak benzer duyuruda “il içi özür” durumunun yeniden kapsam dışında bırakılmasını önleyebileceği değerlendirilmektedir.


Memurunyeri.com

 

 

 


 

BU SAYFAYI FACEBOOK'TA PAYLASIN
 


  •  Herhangi bir yanlış bilgilendirmeden "www.zorunluhizmet.net" olarak sorumluluk kabul edilmemektedir.Yukarıdaki bilgiler sadece bilgilendirme amaclı size sunulmuştur.
  •   TÜRKİYE HARİTASI
    MAYIS-2014 2680 (68898891/903.02/80857) Sayılı, -Hizmet Alanları Konulu-
    Tebliğler Dergisi'nde Yayınlanan Okul Bilgilerine Göre GÜNCELLENMİŞTİR!